Blitar Park

Sawahan, Pojok Garum, Blitar, Jawa Timur 66182